Podíl biosložky v motorových palivech by se měl zvýšit

Date:

Share post:

Podíl biosložky v motorových palivech by se měl do roku 2030 postupně zvýšit ze současných 8,2 % až na 11,4 % jejich energetické hodnoty. Vyplývá to z novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby, kterou ve středu plénum Národní rady (NR) SR posunulo do druhého čtení. Aktuálně platný zákon počítá s obsahem biopaliv ve výši maximálně 8,2 % iv následujících letech. Novela přináší řadu dalších změn a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady EU.

„Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,“ uvedl resort hospodářství v předkládací zprávě k materiálu.

S přidáváním udržitelných pohonných látek zákon počítá i při využívání stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG). Od příštího roku by se měl jejich energetický podíl na těchto pohonných látkách zvýšit na dvě procenta a postupně má narůstat až na 14 % v roce 2030.

V souvislosti s provedením uvedené směrnice stanoví novela pro paliva z biomasy používaná v odvětví výroby elektřiny a vytápění kritéria udržitelnosti a požadované úspory emisí skleníkových plynů. Zvyšuje se také minimální práh úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva, biokapaliny a bioplyn v dopravě, vyráběné v nových zařízeních.

Navrhovaný zákon mění i právo na přednostní připojení do distribuční soustavy. Podle současného znění má každý výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a výroby vysoce účinnou kombinovanou výrobou právo na přednostní připojení do distribuční soustavy, přístup, přenos, distribuci a dodávku elektřiny. Tato podpora se nově již nemá týkat zařízení s instalovaným výkonem nad 400 kW a od roku 2026 nad 200 kW.

A white electric car. It does not use gasoline or petrol. A rechargeable vehicle. It is charging in front of the electric station to make a full charge. There are blue tones in the background. Skyscrapers and tall buildings indicate the city center. Green Electric Car Charging, eco-friendly vehicle

Resort hospodářství zavádí v novele zákona nový právní rámec vydávání záruk původu pro plyn z obnovitelných zdrojů. Má se tak vytvořit jednotný prostředek prokázání původu plynu z obnovitelných zdrojů koncovým odběratelům a usnadnit přeshraniční obchod s takovým plynem. Současně se umožní vydávání záruky původu i pro jiný plyn než biometan. Tím může být například vodík, skládkový plyn, plyn z čističek odpadních vod či syntetický plyn. Podpora výroby obnovitelných plynů má být přednostní distribucí biomethanu, vydáním záruky původu pro obnovitelný plyn či vydáním potvrzení o množství biomethanu.

- Reklama -PR články

Další články autora

Ceny potravin 2017-2022: Česko versus Francie

Během roku 2022 inflace překonala veškeré rekordy skoro ve všech zemích EU. Ceny dramaticky stoupají, zdražuje elektřina a...

Test VPNSecure.me s PureVPN: Která VPN vyhrála?

Jaká VPN nabízí více funkcí, VPNSecure, nebo dává větší smysl Pure VPN? Parametry obou VPN jsme pečlivě porovnali,...

Několik tipů, jak napsat perfektní diplomovou práci

Diplomová práce může být pořádný horor, to potvrdí snad každý student. Proto přinášíme devět užitečných tipů, jak napsat...

Prodej firmy – snadno a rychle s pomocí profesionálních poradců

Prodej firmy může být zdlouhavým a náročným procesem. Nikoli však s využitím služeb profesionálních poradců. Ti vám pomohou vyřešit...